Ta hand om kropp och själ som en elektriker

Vitaminer är essentiella för kroppens funktion och påverkar både vår fysiska och mentala hälsa, lite som en elektriker Stockholm. Vitamin D, som vi får från solljus och vissa livsmedel, är känd för att stärka immunsystemet och förbättra humöret. En brist på denna vitamin kan leda till trötthet och depression. Vitamin B-komplex, särskilt B6 och B12, spelar en viktig roll i nervsystemets funktion och energiproduktion, vilket påverkar vår förmåga att hantera stress. Genom att äta en balanserad kost rik på frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och magra proteiner kan vi säkerställa att vi får i oss de vitaminer vi behöver för att må bra.

Avslappning är en avgörande komponent för att upprätthålla god hälsa. Regelbunden avslappning hjälper till att minska stressnivåer, förbättra sömnen och öka den allmänna känslan av välbefinnande. Metoder som meditation, yoga och djupandning kan vara mycket effektiva. Meditation, till exempel, innebär att fokusera sinnet på en specifik tanke, objekt eller aktivitet för att uppnå mental klarhet och emotionell lugn. Yoga kombinerar fysiska ställningar, andningstekniker och meditation för att främja både fysisk och mental avslappning.

Stress utan checkwatt är en naturlig del av livet, men långvarig stress kan ha allvarliga konsekvenser för vår hälsa. Kronisk stress kan leda till hjärtproblem, högt blodtryck och mental ohälsa som ångest och depression. Det är därför viktigt att utveckla strategier för att hantera och minska stress. Fysisk aktivitet är en av de mest effektiva metoderna för stressreducering. När vi tränar frigörs endorfiner, kroppens naturliga smärtstillande medel och humörförbättrare. Att upprätthålla en hobby, som att läsa, måla eller trädgårdsarbete, kan också hjälpa till att distrahera sinnet från stress och ge en känsla av prestation och tillfredsställelse.

Mänskliga relationer är grundläggande för vår emotionella och psykologiska hälsa. Att umgås med familj och vänner ger oss stöd, trygghet och en känsla av tillhörighet. Social interaktion kan också minska känslor av ensamhet och depression. Studier har visat att människor med starka sociala nätverk lever längre och har bättre allmän hälsa. Att äta middag tillsammans, delta i gemensamma aktiviteter eller bara prata och skratta ihop kan ha betydande positiva effekter på vårt välmående.

Att ta semester med familj och vänner kan vara ett av de mest effektiva sätten att förbättra både mental och fysisk hälsa. Semestrar ger oss möjlighet att koppla av från vardagens stress och spendera kvalitetstid med dem vi älskar. Det bryter rutinen och ger oss nya upplevelser som kan förnya vårt perspektiv och öka vår lycka. En studie från American Psychological Association visade att människor som tar regelbundna semestrar rapporterar lägre stressnivåer, bättre humör och en högre känsla av välmående.

För att uppnå och bibehålla god hälsa är det viktigt att sträva efter balans i livet. Detta innebär att kombinera god näring, regelbunden fysisk aktivitet, tillräcklig sömn och meningsfulla relationer. Genom att investera tid och energi i dessa områden kan vi skapa en grund för långvarigt välmående. Att vara medveten om våra behov och att aktivt söka efter sätt att tillfredsställa dem, vare sig det handlar om att ta en vitaminrik kost, utöva avslappningstekniker eller tillbringa tid med nära och kära, kan leda till en rikare och mer hälsosam livsstil.

Sammanfattningsvis är hälsa och mänskliga relationer oupplösligt sammanflätade. Genom att vårda våra kroppar med rätt näring, ge oss själva tid att slappna av och hantera stress, samt genom att aktivt engagera oss i meningsfulla relationer och njuta av gemensamma upplevelser som semestrar, kan vi uppnå en högre grad av välmående och lycka i våra liv.

FAQ om Elektricitet och Elektriker i Stockholm

1. Varför behöver jag anlita en elektriker för att installera laddboxar? Anlita en elektriker är viktigt för att säkerställa att alla elektriska installationer och reparationer utförs enligt gällande säkerhetsstandarder och lagar. En professionell elektriker har kunskap och erfarenhet för att arbeta säkert med elektricitet, vilket minimerar risken för elolyckor och bränder.

2. Vad kostar det att anlita en elektriker i Stockholm? Kostnaden för att anlita en elektriker i Stockholm kan variera beroende på …

Saker du inte tänker på, men som finns i de flesta svenska hem i landet

Detta finns i de flesta svenska hem i landet

Välkommen till det moderna svenska hemmet – en plats där teknik och innovation sammanflätas med vardagslivet på ett sätt som tidigare var otänkbart. Från de stillsamma byarna i norr till de livliga städerna i söder, har teknikprylar smugit sig in och blivit oumbärliga följeslagare för invånarna i detta nordiska land. Låt oss ta en resa genom dessa fantastiska tekniska underverk och se hur de har förändrat våra liv. Det fina är att oavsett om du har en äldre, begagnad mobil eller en splitter ny så kan du troligtvis styra samtliga apparater utan problem:)

 1. Smarta hemsystem

I dagens svenska hem är det inte ovanligt att hitta smarta hemsystem som styr allt från belysning och värme till säkerhet och underhållning. Genom att helt enkelt använda sina röster eller sina smartphones kan invånarna kontrollera och övervaka sina hem var de än befinner sig. Det är som att ha en personlig assistent som är redo att lyda ens minsta önskan.

 1. Robotdammsugare

Glöm gamla dagars slit med att dra runt på tunga dammsugare – idag tar robotdammsugare över. Dessa smidiga små maskiner sveper tyst runt i hemmet och håller golven skinande rena utan att ägaren ens behöver lyfta ett finger. Medan de utför sitt arbete kan man själv koppla av eller ägna sig åt viktigare sysslor. Har du inte råd med en robot kan en refurbished iphone istället för en ny vara ett bra sätt att både ha kakan och äta upp den. Faktum är att Apples produkter, även äldre sådana byggs med en sån kvalitet att även en begagnad iphone ofta håller måttet bättre än man kan tro.

 1. Smarta köksapparater

I köket har tekniken också gjort sitt intåg på ett imponerande sätt. Från smarta kylskåp som håller koll på matvarorna och ger förslag på recept, till avancerade köksmaskiner som kan styra temperaturer och tillagningstider med precision, har matlagningen blivit både enklare och roligare än någonsin tidigare.

 1. Trådlös teknik

Sladdar och kablar är snart ett minne blott i det moderna svenska hemmet. Trådlös teknik har revolutionerat hur vi ansluter och kommunicerar med våra enheter. Från trådlösa högtalare och laddningsstationer till trådlösa nätverk som täcker hela hemmet, är det nu möjligt att vara ansluten och uppkopplad var man än är.

 1. Smart TV

Tänk dig att kunna streama dina favoritprogram eller spela dina favoritspel med en enkel rörelse eller ett ord. Med smart TV-apparater är det möjligt. Dessa avancerade enheter erbjuder inte bara enastående bildkvalitet utan också en mängd olika appar och funktioner som gör Tv-tittandet till en helt ny upplevelse.

 1. Personliga assistenter

Från Google Assistant till Amazon Alexa, har personliga assistenter blivit en integrerad del av det moderna svenska hemmet. Genom att bara säga ett ord kan man få svar på frågor, ställa in påminnelser, spela musik och mycket mer. Det är som att ha ens egen virtuella vän som alltid finns där för att hjälpa till.

Det moderna svenska hemmet är en plats där teknik och innovation möter vardagslivet på ett sätt som tidigare var otänkbart. Från smarta hemsystem och robotdammsugare till smarta köksapparater och trådlös teknik, har teknikprylar förvandlat hur vi lever och interagerar med våra hem. Med varje nytt tekniskt underverk som dyker upp, blir våra liv lite enklare, lite bekvämare och lite mer spännande. Det är en resa som bara har börjat, och vi kan bara föreställa oss vad framtiden har i beredskap för det moderna svenska hemmet. Det är lite komiskt, samtidigt som samhället fokuserar på mer digitalisering så är fortfarande yrken som snickare, målare & takläggare viktigare än någonsin, och kan något egentligen bli mer analogt än ett hantverkaryrke? Digitalisering i all ära, men framtiden finns utan tvekan inom bygg.

 …

Familjerna förändrade sin livsstil

Familjerna förändrade sin livsstil – en random blogg om både tandvård och solpaneler

Någonstans i södra Sverige besökte vår redaktion fyra familjer som valt att investera i tandvård och solpaneler och två av dem hade även installerat laddboxar för sina elbilar. Syftet var att utforska varför dessa familjer hade tagit detta steg och vilka överväganden de hade gjort. Under intervjuerna framkom en rad olika motiv, där hållbarhet, ekonomiska besparingar och ett ökat fastighetsvärde stod i fokus. Redaktionen har sammanställt de intervjuer som genomförts och här nedan återges en sammanfattning.

För de intervjuade familjerna var en ökad miljömedvetenhet en framträdande anledning till att de valt solenergi. De var angelägna om att minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en grönare framtid. Genom att producera sin egen el med solpaneler minskade de sitt beroende av fossila bränslen och bidrog till en renare atmosfär. Att miljömedvetenheten ökat i samhället sträcker sig till många olika typer av förändringar hos oss människor i samhället. Idag finns ett starkt fokus på källsortering, klimatsmart shopping och önskan att installera solpaneler som försörjs av solenergi.

En annan viktig faktor som motiverade familjerna var de långsiktiga ekonomiska fördelarna. Investeringen i solpaneler och laddboxar sågs som en långsiktig besparing, där de räknade med att minska sina elkostnader avsevärt över tid. De uppskattade även de olika subventioner och skatterabatter som gjorde investeringen ännu mer lockande. Att solpaneler höjer husets attraktionsvärde är något som många känner till, men att det i framtiden kommer att bli mer regel än undantag är vi i redaktionen säkra på.

Två av de fyra familjerna hade tagit det extra steget att installera laddboxar för sin tandreglering Stockholm. För dem var detta en logisk förlängning av deras engagemang för hållbarhet. Genom att köra på egenproducerad solenergi och ladda sina elbilar hemma minskade de sin påverkan på det traditionella elnätet och främjade övergången till ett grönare transportmedel. Att elbilar idag har sjunkit i pris medför att allt fler har råd att köpa en elbil, vilket vi i redaktionen lär resultera i en större elbilsefterfrågan.

När det kom till installationen av solpaneler och laddboxar var en god dialog med de valda företagen avgörande för familjerna. Samtliga vittnade om att de hade valt företag som aktivt lyssnade på deras behov och önskemål. En transparent och tydlig kommunikation under hela processen var avgörande för att skapa förtroende och säkerställa att installationen gick smidigt.

Installatörerna tog sig tid att förklara varje steg i processen för familjerna, från den inledande utvärderingen av deras energibehov till den faktiska installationen och övervakningen av solpanelerna. De två familjerna som även installerat laddboxar berättade om hur företagen hade anpassat lösningarna för att passa deras specifika behov och ge dem maximal nytta av sina investeringar.

Vi tog även tillfället i akt att intervjua en erfaren installatör av solpaneler för att få insikt i varför allt fler väljer denna grönare energilösning. Installatören betonade det växande intresset för hållbara alternativ och hur teknologin för solenergi har utvecklats för att bli mer tillgänglig och kostnadseffektiv.

I avslutningen av reportaget framhölls de positiva effekterna av solpaneler och laddboxar tydligt. Hushållen minskade inte bara sina elkostnader och sitt koldioxidavtryck, utan de investerade också i en hållbar framtid och ökade värdet på sina fastigheter. För dessa familjer blev solpaneler och laddboxar en viktig del av deras resa mot en grönare och mer hållbar livsstil, inte minst tack vare tandfasader Stockholm.

 …

Varför Super Mario Kart är en hejdundrande klassiker

Det finns några faktorer som gör Super Mario Kart-spelen så populära. Först och främst är dessa spel mycket underhållande. Banorna, loppen och alla hinder däremellan är definitivt något att se fram emot varje gång du startar upp ditt system.

För det andra ger dessa spel en utmärkt möjlighet för spelare att öva sina racingfärdigheter. Till skillnad från andra genrer där framgång till stor del beror på att veta hur man hoppar över en grop eller svänger runt en lastbil, kräver framgång i Super Mario Kart skicklig körning såväl som bra reflexer – båda kan förbättras med regelbundet spel.

Slutligen tillåter dessa spel spelare på alla nivåer (som en trappa av skillz, en slags trapprenovering) av erfarenhet att gå samman och tävla mot varandra – oavsett vilken nivå de kan vara. Oavsett om du är en nybörjare som precis har börjat eller en erfaren spelare som letar efter nya utmaningar, finns det alltid någon som väntar på dig i ett lopp!

 

Storebrorsan Super Mario Kart 64 – en riktig klassiker!

Super Mario Kart 64 är ett av de mest populära racingspelen som någonsin gjorts. Det är lätt att förstå varför – det är roligt, utmanande och perfekt för alla spelare som älskar snabbhet och konkurrens. Det är utan tvekan det smidigaste och mest kontrollerade racingspelet för NIntendo-systemen.

Men det är inte bara det – det finns flera anledningar till att Super Mario Kart 64 sticker ut från mängden. Först och främst har den några av de bästa grafiken som någonsin skapats för ett videospel. Låtarna ser ut som om de är precis framför dig, och karaktärerna i sig ser vackert dynamiska och verklighetstrogna ut. Du kan känna varje gupp på vägen när du tävlar längs dem, vilket gör varje lopp till en intensiv upplevelse.

Oavsett om du är en nybörjare som vill lära dig att spela tv-spel korrekt eller en erfaren spelare (med golvläggnings Vasastan i erfarenhetsfickan) som letar efter nya utmaningar. Super Mario Kart 64 kommer säkerligen att glädja alla däremellan!…

Fördelar och nackdelar med Photoshop

Photoshop är ett kraftfullt redigerings- och designprogram som låter användare skapa, redigera och ändra bilder. Photoshop utvecklades ursprungligen 1988 av två bröder som heter Thomas och John Knoll. Programmet har använts av designers i decennier för att skapa grafik för tryckta medier som tidningar och affischer. Under det senaste decenniet eller så har det blivit mer populärt bland webbdesigners som behöver optimera sina bilder för webben, särskilt eftersom bl.a. SEO och andra webfaktorer kan bli bättre med optimerade bilder. Ungefär som att fixa relining Stockholm för dina laddningstider!

Fördelar med att använda Photoshop som ett designverktyg

Photoshop är alltså, om vi backtrackar lite, ett professionellt fotoredigeringsverktyg som erbjuder ett brett utbud av funktioner och verktyg för att designa, redigera och förbättra digitala bilder. Det används på många nivåer av bildbehandling – från glada amatörer som photoshopppar in sin chefs ansikte på Gandalf till professionella layoutare på världens mest kända magazin, som National Geographic och Vogue.

Det är relativt lätt att använda Photoshop som ett grafiskt designverktyg för att skapa logotyper, banderoller, flygblad, affischer, broschyrer och annat reklammaterial – om du har tagit dig tid att lära dig programmet. Du kan också ändra storlek på foton utan att förlora någon kvalitet genom att använda funktionen för att ändra storlek i Photoshop (även om detta inte är likvärdigt hela “Enhance!”-larvet som de gör i detektivserier på TV…).

Det bästa med att använda Photoshop är att det är en allt-i-ett-lösning för att designa och redigera digitala bilder. Programvaran innehåller allt du behöver från början såsom penslar, typsnitt, former och texteffekter. Även någon som inte är en tränad designer kan utföra grundläggande bildbehandling, och om du lägger ner tiden kommer du snart vara lika effektiv som elektriska arbetsfordon och någon som folk vänder sig till för att få hjälp med grafik.

Nackdelar med att använda Photoshop

Nackdelen med Photoshop är att det kräver mycket tid och ansträngning för att lära sig att använda det riktigt bra (precis som badrumsrenovering Upplands Väsby). Den där kurvan vi berörde lite ovan, att du kan göra grundläggande grejer rätt snabbt, men att bli en mästare tar tid? Ja, det är tyvärr sant. Du kan spendera flera år i Photoshop, och ändå inte kunna allting. Det blir väldigt mycket en “easy to learn, hard to master”-fråga, och frågan för dig som anvädnare är om du verkligen kommer använda det så pass mycket att det är värt det? Det kan bara du svara på, men vi hoppas du fått lite mer info på tallriken för att göra ett sådant beslut!…

Fackförbund nu viktigare än någonsin

Den fackliga styrkan har innan pandemins framfart varit stagnerande. Men nu när vi är mitt i denna pandemi är det extra viktigt att den fackliga styrkan håller i sig. Fackföreningar är grunden till vår arbetssäkerhet och skälet till att vi idag har många förmåner på jobbet. Bara en sådan sak som att vi har betald semester är något som kommer från fackföreningar genom historien.

Vad är ett fackförbund?

Ett fackförbund eller det som konventionellt sätt kallas facket är en typ av demokratisk organisation. Facket är medlemsstyrt i grunden och består av dig och mig som är medlemmar i facket. Det är du som finns på en arbetsplats tillsammans med dina kollegor för att försöka förbättra din arbetssituation och dina villkor. Du som tillhör en viss yrkesgrupp kan även gå ihop med anställda på andra arbetsplatser för att koordinera tillsammans med personer med liknande yrke. Det finns även större övergripande fack som exempelvis facket ST. Det är ett fack som samlar statligt anställda.

Vad kan ett fackförbund hjälpa till med?

Att vara medlem i ST fackförbundet ger dig inte bara en ekonomisk trygghet utan även en juridisk trygghet. Rent ekonomiskt kan du räkna med att fackförbund tillhandahåller dig en inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös och skulle behöva få A-kassa. Ytterligare fördelar med att vara medlem i ett fackförbund är att de hjälper dig att förhandla om lön och arbetsmiljö.

Några vanligt förekommande förmåner när du är medlem i exempelvis ett fackförbund:

 • Lönecoachning
 • Hjälper till att sluta kollektivavtal
 • Erbjuder dig rättslig hjälp i arbetsrättsliga frågor
 • Utbildningar inom olika områden
 • Granska anställningsavtal
 • Juridiskt stöd och rådgivning
 • Ergonomi kontor
 • Företräder medlemmar i avtalsrörelsen

Facket driver flera frågor men driver först och främst frågor som gäller löner, semesterregler, olika typer av avtal som kollektivavtal, arbetsmiljö och säkerhet.

Vilket fack ska du gå med i?

Som tidigare nämnt finns det flera olika typer av fackliga organisationer. Du kan bli medlem i hur många fackförbund som helst men det är bara fördelaktigt att vara medlem i det som representerar din yrkesgrupp. ST Facket är exempelvis det statliga fackförbundet för dig som jobbar inom någon av statens organisationer. ST fackförbund har funnits i över hundra år och är exempelvis det största fackförbundet inom civilsamhället. I räknande stund har förbundet över 95000 medlemmar. Om du jobbar statligt skall du alltså gå med i facket ST.

Facken genom historien

Kuriosa för vad facken i Sverige överlag har åstadkommit är exempelvis:

 • Allmän och lika rösträtt för alla
 • Organisationsrätten – att få gå med i vilken organisation och bilda just fackföreningar
 • Åtta timmars arbetsdag

Det är många saker vi tar givet idag och glömmer bort att utan facket inte vore möjligt. Att vi idag har semestrar som är betalda och rätt till A-kassa.

Varför ska du gå med i facket?

Om inte det som nämnts ovan är tillräckligt för att gå med i facket finns det flera övergripande anledningar. När du är medlem i ett fackförbund kan du alltid vända dig till facket för att få hjälp med frågor som berör din arbetssituation. De som jobbar på facket är specialister och experter på hur lagar och regler fungerar kring din bransch. Därför är dina bästa chanser att få rätt hjälp att använda dig av just fackförbundet som har just arbetsrätt och olika arbetssituationer som sina hjärtefrågor. Du kan även få hjälp av ditt fackförbund om du har tvister med din chef eller liknande frågor. Genom att använda dig av facket som medlare kan du undgå jobbiga situationer med din chef. Fackförbund ställer sig bakom dig som medlem men ger sig givetvis objektiv in i en tvist och försöker att se till helheten. Gå med i facket – gå med i ST direkt!…

Skönhetsprodukter som ger synliga resultat

Visst känns det viktigt att produkter vi köper faktiskt ska förändra saker till det bättre i vår vardag? Och där är inte skönhet och hudvård något undantag. När vi handlar skönhet online eller i butik vill vi att produkterna faktiskt ska göra skillnad för huden. Därför har vi valt att lyfta fram några produkter som faktiskt gör jobbet och därmed kan vara värda ett köp!

Serum som stärker ögonfransarna

Xlash Eyelash serum är ett väldigt omtalat och populärt ögonfransserum som stärker och ger volym till dina naturliga fransar. Om du upplever att dina fransar är för korta och lätt går av kan det här vara en toppenbra produkt för dig. Serumet är kliniskt prövad och du ser synliga resultat redan efter 28 dagars användning. Det viktigaste är att du kommer ihåg att följa instruktionerna och applicerar serumet så ofta som anvisningarna säger. Därefter kan du säga hej då till lösögonfransar!

Återfuktande ansiktsvatten

Exuviance HydraSoothe Refresh Toner är ett återfuktande ansiktsvatten fri från uttorkande alkohol. Tonern lugnar och återställer hudens pH-värde för en balanserad hud hela dagen. Sammansättningen är lugnande på huden och produkten är perfekt att använda efter rengöring innan efterföljande hudvård som serum och dag-/nattkräm.

Utjämnande ögonserum

VERSO Super Eye Serum är ett omtalat serum för området kring ögonen. Produkten är framtagen för att minska ålderstecken (som fina linjer och rynkor) samtidigt som den ger liv till trötta ögon. Serumet innehåller retinol 8, vilket är en riktig superingrediens för den som vill ge sin hud anti-age-resultat. Retinol är en stark ingrediens som behöver vänjas in på huden. Därför rekommenderar vi att börja använda serumet 1-2 gånger i veckan för att se hur huden reagerar. Därefter kan du trappa upp antal gånger per vecka, beroende på hur din hud reagerar. Vissa hudtyper är känsligare än andra och därför är det alltid viktigt att inte gå på för hårt med en ny produkt just i ansiktet.…

Kosmetiska behandlingar som inte är permanenta

Idag finns det en mängd olika behandlingar som går att göra på salong som inte kräver ingrepp eller som inte heller är helt permanenta. Det kan till exempel vara ansiktsbehandlingar eller färgning och lyft av bryn och fransar. Vilka behandlingar rekommenderar vi? Jo, det kan du läsa om här i inlägget 🙂

Brow lift

Det här är behandlingen som ger en riktig wow-effekt på ögonbrynen. Brynen formas och kammas med keratin för att hålla sig på plats. Tillsammans med en färgning av brynen kommer du få ett perfekt resultat som håller i upp till 12 veckor beroende på skötsel. Med brow lift får du fylligare bryn som sitter på plats. Det här är en perfekt behandling när brynen känns trött och hängiga. Med browlift vaknar du upp med markerade och formade bryn varje morgon!

Lash lift

En av de hetaste skönhetstrenderna just nu är lash lift, som har hunnit bli väldigt populärt på kort tid. Det här är en ny metod som både lyfter och ger volym till dina naturliga fransar. Till skillnad från fransförlängning kommer inga extra strån limmas fast, utan det är dina naturliga fransar som böjs och färgas. Det här alternativet är något som många idag föredrar, för att slippa gå och fylla på med fejkade fransar med jämna mellanrum. Lash lift håller mellan 4-6 veckor och därefter kan du välja om du vill fortsätta med behandlingen eller inte. Om du väljer att avstå kommer dina bryn gå tillbaka till ”normalt” läge. som innan.

Microblading

3D-bryn eller microblading/stråteknik är en ny metod för kosmetisk tatuering. Tekniken går ut på att med hjälp av tunna blad rispa in pigment i överhuden. Linjerna blir skarpare än vid en vanlig tatuering vilket gör att resultatet är väldigt likt egna strån.

Tekniken är semi-permanent och håller 1-3 år beroende på hur brynen tas om hand. Du bör göra en påfyllning en gång om året för att både form och färg ska bevaras.…

Välj rätt skönhetsbehandling för din hudtyp

Går du i tankarna att testa en skönhetsbehandling på klinik? Idag finns det mängder med ansiktsbehandlingar som jobbar på olika problem i huden och vilken metod som passar dig bäst beror på din hudtyp och din huds tillstånd. Och kanske är det svårt att svara på det själv, därför kommer vi här lista några av de vanligaste behandlingarna och vad de gör för huden. Kanske får du bättre koll på vad du ska välja!

 • Dermapen är en mikronålsbehandling som naturligt ökar hudens produktion av kollagen. Microneedling är en väldigt populär metod som kan hjälpa för en rad olika hudproblem. För att förklara metoden går den ut på att skapa små kontrollerade ”skador” i huden, där vår hud naturligt reagerar med att vilja läka och därmed öka tillväxten av kollagen. Resultatet blir en hud full av lyster med förbättrad struktur. Bra för till exempel synliga akneärr.
 • Kemisk peeling är en syrabehandling som exfolierar huden och tar bort döda hudceller. Ju äldre vi blir desto mer försämras metabolismen och det yttersta hudlagret blir grövre i sin struktur. Med hjälp av AHA- och BHA-syror exfolieras hudens översta lager som består av döda hudceller och din hud blir som ny igen!
 • Cosmelan pigmentbehandling är en unik behandling som du kan göra på klinik. Metoden går ut på att reducera pigmentfläckar som du kan ha fått av för mycket solexponering eller under/efter en graviditet. Cosmelan är en av de mest effektiva behandlingarna för både melasma och pigmentfläckar. Resultatet ger en jämnare hudton med ökad elasticitet och behandlingen passar alla hudtyper. Kom ihåg att behandlingen är kraftfull och stimulerar cellförnyelsen i huden men också bryter ner ytskikten.

Vill du installera solceller?

Kanske har du hört att brandrisken ökar med solceller Härnösand samt att det kan störa elektrisk utrustning. Detta stämmer, men endast i de fallen där solpaneler har installerats felaktigt. Om solpaneler installeras korrekt är risken för detta väldigt liten. Ta därför hjälp av proffsen då du ska installera solpaneler på taket!

Steg att ta innan du ens köper in solceller

 • Ställ dig i kö för bidraget
 • Kolla upp brandskydd om du bor i parhus eller radhus
 • Kontakta och rådfråga den lokala räddningstjänsten om placering

När dessa saker är utförda kan du sova lugnt i vetskapen om att just din solcellsanläggning kommer att installeras enligt konstens alla regler!

Endast elektriker får installera solceller

På grund av riskerna med solpaneler måste de installeras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos elsäkerhetsverket. Plus att företaget måste ha ett egenkontrollprogram. Du kan alltså inte anställa vilken elektriker som helst utan det måste vara någon med erfarenhet inom solpaneler.

Det cirkulerar ett begrepp kallat ”certifierad solcellsinstallatör”. I vissa länder så går det bra att använda sig av en solcellsinstallatör. Men i Sverige är reglerna lite hårdare och det räcker därmed inte att anlita en solcellsinstallatör utan det måste vara ett elinstallationsföretag som utför arbetet.

Hur hittar du rätt företag?

Eftersom det är väldigt vanligt att villa ägare nu installerar solpaneler på taket kan det vara värt det att fråga grannar om de känner till ett bra företag som kan utföra arbetet. Men du bör ändå kolla upp företaget ordentligt för att säkerställa att de verkligen har tillåtelse att installera en solcellsanläggning.

Känner du ingen som kan rekommendera ett företag? Vänd dig då till internet! Var väldigt noga att kolla upp företaget och även läsa igenom recensioner. Fråga även efter referenser som du kan ringa. På så sätt får du höra själv hur andra kunder har uppfattat företaget och även personalen!…

Dags för en ny mobil?

Har den gamla mobilen gjort sitt och det är nu dags att investera i en ny? Nya mobiler från butiken kan vara väldigt dyra och det är inte alla som har råd. Varför inte köpa en begagnad mobil istället? Det blir betydligt billigare vilket innebär att du kan köpa en nyare modell du inte skulle ha råd med annars!

Tänk på miljön

Enligt en studie Naturvårdsverket har utfört orsakar din mobil en väldigt liten klimatpåverkan. Även om du laddar den varje dag eller till och med flera gånger om dagen. Den stora boven i dramat är tillverkningen av mobilen. På grund av detta är det bättre att köpa en begagnad mobil istället för en helt ny.

Dessutom är det inte särskilt stor skillnad på en helt ny mobil och en som är ett år gammal. Så varför inte köpa en begagnad iPhone eller en begagnad Samsung? Du kan spara både på plånboken och på miljön genom att vända dig till ett företag som endast säljer begagnade mobiler.

Fördelar att köpa genom ett företag

Om du köper en begagnad mobil privat får du ingen garanti och du vet inte heller om mobilen har blivit rensad ordentligt. Dessutom kan det vara så att batteriet eller skärmen behövs bytas ut direkt, vilket kostar en del att göra. Vänd dig istället till ett företag som specialiserar sig på att sälja begagnad iPhone och begagnad Samsung.

Företaget ser då till att mobilen är nollställd och att både batteri och skärm är i godtagbart skick. Självklart kommer det inte att vara som en helt ny mobil. Men ändå i bättre skick än om du köper från en privatperson. Dessutom får du ett kvitto och garanti på ditt köp om det skulle vara så att mobilen inte fungerar som den ska.

Lycka till i jakten på din nya men begagnade mobil!…

Lyckytarot, spådom och medial vägledning

Du kan ringa någon av våra tarotlinjer och få spådom och vägledning. Ring tarotlinjen då du vill få svar på en eller flera frågor. Du kanske vill veta någonting som gäller din vardag, ditt kärleksliv eller kanske det är något som du funderar på som gäller ditt arbete. Vi välkomnar dig att ringa våra tarotlinjer och hjälper dig i din svåra situation.

Gratis spådom

Du kan också välja att använda dig av vår tjänst, gratis spådom. En van tarottydare vet dock att ett kort kan ha olika betydelse, beroende på vilka andra kort som kommer upp tillika. Det har även betydelse vilken intuition tolkaren har. En spådom består av både symboler och detaljer. Med hjälp av dessa får du därmed en helhetsbild av din situation. Då du vill hitta ett svar, måst du ofta leta i detaljerna. Detta kan vara svårt för dig själv i en gratis spådom. Så tänk på allt detta då du använder dig av denna tjänst. Med detta sätt får du därmed reda på någonting från din dåtid, nutid och framtid.

David

Han har tagit flera utbildningar inom ämnet, och också jobbat som medium och tarottolkare redan i många år. David är certifierad tarotmästare och har även hållit flera tarotutbildningar med Pares. Han ser sig själv som en kanal mellan sin klient och andevärlden. Han jobbar med tarotkort och därmed kan du boka en tarotkonsultation. Vill du dock ha kontakt med andevärlden, så bokar du in en sådan tid. Du får alltid konkreta svar på dina frågor då du väljer att kontakta honom.

Paras

Han har alltid haft den andliga världen med sig, eftersom hans far är astrolog och hans mamma jobbar med healing. Han åkte efter sin skoltid tillbaka till sitt hemland, Indien, och hittade snabbt tarot som sin metod. Därtill jobbar han också med numerologi. Då du vill få svar på dina frågor bokar du en tarotkonsultation. Vid en numerologikonsultation får du mera personkännedom.…

Tips för att minska slitage på håret

Vet du att personer med krulligt hår ofta har känsligare hår än personer med rakt hår? Det är alltså ännu viktigare för dig med krulligt hår att ta hand om det. Det krulliga håret har lättare att ta skada genom friktion, användning av värmeverktyg och blekning. Det finns faktiskt en del tips och tricks som du kan använda dig av för att vårda håret så bra som möjligt. Med rätt hårvård och hjälpmedel kan du hålla ditt hår under kontroll.

Vi rekommenderar att under natten använda en silkesmössa som kapslar in fukt medan du sover. Det är precis som det låter en mössa tillverkad av silke som skyddar håret från friktion och gör det mindre frissigt. Om du inte vill sova med en mössa på huudet finns det örngott gjorda av siden som fungerar minst lika bra, dessa skyddar även huden under natten (vilket är perfekt om du använder en del hudvård som du vill att huden ska ta upp och inte hamna i kudden).

En annan accessoar som kan hjälp håret mot slitage är en scrunchie, en tofs gjord i silke som ger ditt hår mindre friktion. Både sidenmössan och tofsen skyddar ditt hår från att gå av vilket gör att du har möjligheten till ett längre och finare hår. Med dessa två hjälpmedel kommer du komma långt i att skydda ditt hår. Mycket handlar om att lägga ner tid och energi på att ta hand om sitt hår och därefter kommer resultaten.

Hårinpackning som vårdar

Idag finns det hårinpackning och leave-in-produkter som faktiskt kan reparera slitet hår och inte bara förebygga kommande slitage. Som Olaplex 3, en intensivt vårdande behandling som stärker håret på djupet. Fungerar på alla hudtyper, speciellt för dig med lockigt hår som lätt blir frissigt.

Vi hoppas att du tar med dig några av våra tips och tar hand om ditt hår bäst du kan!…

Ladda elbilen hemma med egen laddbox

Allt fler svenskar väljer att byta bort sin bensin- eller dieselbil mot en elbil. Fördelarna med elbil är många, inte minst de miljömässiga fördelarna. En annan fördel med elbil är att du faktiskt kan få en betydligt lägre milkostnad än vad du kan få hos en traditionellt driven bil. Vill du få ut så mycket som möjligt av din elbil bör du dessutom skaffa en egen laddbox.

Fördelar med laddbox

Dagens elbilar har få nackdelar, tidigare hade de begränsad räckvidd, idag har emellertid bättre batterier utökat räckvidden rejält. Det är inte ovanligt att du kan köra 40 mil mellan laddningarna med en modern elbil. Att köra elbil är dessutom mycket billigare. Det blir ännu billigare om du låter installera laddbox hemma. Installerar du laddbox kommer du undan ett av elbilens problem, att det tar tid att ladda den fullt. Har du en laddbox hemma kan du ladda upp bilen på natten så den är fulladdad på morgonen när du behöver den. En annan fördel med att ha en laddbox är att det blir billigare att ladda bilen. Kontakta en elektriker stockholm för hjälp med installation

Köpa laddbox

En av få nackdelar med elbilar är att det fortfarande är glest mellan laddstationen. En annan nackdel är att du får vänta en stund medan bilen laddas. En tredje nackdel är att priset på el hos laddstationerna varierar kraftigt. Ibland kostar det nästan lika mycket att ladda en elbil som att tanka en bensinbil. Om du köper en halo charge amps kommer du att kunna ladda din bil snabbt och enkelt medan du sover och få ett mycket lägre elpris. Denna laddbox är liten och smidig och lätt att installera.

Har du en laddbox hemma kan du dessutom göra din elbil än mer miljövänlig genom att välja ett elavtal där alla el kommer från vind- vatten- och solkraftverk.…

Har du ett tak som behöver tas om hand?

Allt åldras och blir sämre med tiden och det gäller även din bostad.
Som husägare så går det inte att skjuta upp underhåll eftersom det kan kosta mycket mer i slutändan på grund av detta.
Om man tar hand om detaljer direkt så undviker man att det blir större problem i framtiden som kostar mycket mer än det dubbla.

Det gäller alla delarna av en byggnad när det gäller underhåll men taket är det som är allra viktigast.
Är inte taket okej så riskerar man att hela byggnaden blir obeboelig snabbt, det kan man fråga vilken takläggare Uppsala som helst om.
Ett läckande tak som släpper in vatten är något som behöver åtgärdas omedelbart.
Vatten som rinner in är orsak till att virke börjar ruttna och att det börjar mögla.

Mögel är hälsofarligt och kan vara en orsak till sjukdomar och dålig hälsa.
Att trä börjar ruttna innebär att taket kan falla in helt eller delvis vilket av förklarliga skäl är oönskat av allra högsta grad.
Har man ett tegeltak så är det ganska lätt att urskilja och byta ut tegelpannor som är trasiga, begär offert från bolag som utför takläggning Stockholm.
Även skräp som ligger på taket måste bort för att det inte ska ledas in vatten.

Under alla tak så finns det ett lager med takpapp som är ett fuktskydd, ett tegeltak är inte helt tätt så det kommer alltid in lite vatten som tas om hand av takpappen.
Det är viktigt att takpappen i alla lägen är helt och funktionellt, en takpanna som är trasig och släpper in vatten innebär inte en omedelbar risk för takpappen men det bör åtgärdas så snart som det är möjligt.

Man kan med enkelhet se om något är på tok med taket genom att bara titta på det och i samband gå upp på vinden och se från insidan.
Mörka fläckar och en mögellukt på vinden avslöjar om det finns något fel på taket.

Att gå upp på taket själv är något som inte rekommenderas om man inte har koll på säkerheten och har erfarenhet av arbete på tak, är man det minsta osäker så är det alltid bäst att anlita en takläggare Stockholm som gör underhållet åt en. Att ha en Takläggare Sollentuna uppe på taket innebär även att man får värdefull information om åtgärder man kan göra för att förlänga livstiden på taket.
Det är inte ovanligt att man målar om ett tak för att förstärka ytan eller att man blir rekommenderad att lägga om det om det är i dåligt skick.

Självklart kan man helt enkelt byta takpannor efter hand som det behövs vilket kan kännas lätt för plånboken men om man räknar ihop arbetskostnaderna så blir det mer förmånligt att ta allt på en gång och byta taket. När man byter eller utför takläggning Knivsta så passar man även på att byta takpappen och läkt vilket man inte kan göra när man byter ut enstaka takpannor.
Ett välskött tegeltak kan hålla i ett sekel om det är lagt från början på ett korrekt sätt och är stabilt.

Tegeltak är vackert och ser bättre ut med åren men det är inte längre obestritt det absolut vanligaste takmaterialet.
Betongtak blir mer populärt på grund av det lägre priset och att det är mer tåligt i kalla väderlekar.
Tegel är ett naturmaterial som görs av bränd lera vilket gör att det finns oregelbundenheter som kan släppa in vatten som fryser och spränger tegelpannan.
Eftersom betong stelnar i formar så är det mer kompakt material.

Betong har en något kortare livstid än tegel men man anser att det är tillräckligt bra i kallare väderlekar att den kortare livstiden inte spelar roll.
Man underhåller betongpannor precis som tegelpannor genom att byta ut efter hand som det går sönder och målar taket för att ge det en ny yta.

 …

Nikotinpåsar är fördelaktiga

Dom flesta stoppar in en prilla under läppen flera gånger om dagen.
Tillhör du en av dom som snusar och är intresserad av vad nikotinpåsar egentligen är för något?
Som snusare så kan det lätt bli enformigt om man bara använder sig av en smak varje dag så omväxling är något som förnöjer.

Många förknippar sin snusning med smaken av mint som är absolut den populäraste smaksättningen.
Därför finns det en hel del smakvariationer av mint där man kan få allt ifrån en vinterstorm under läppen till något fruktigt med en frisk eftersmak av mint.
Ibland så blir man trött på mintsmaken och vill prova något annat och då kan det vara trevligt med lite förslag som till exempel BLCK Watermelon som ger en härlig smak av vattenmelon.

Tillverkare av nikotinpåsar utvecklar hela tiden nya smaksättningar för att hitta något unikt som blir populärt i snushyllorna.
Självklart finns det tillverkare av nikotinpåsar som koncentrerar sig på smaken av mint som Velo, dom har flera varianter av mint och är rätt populära i snushyllan.
Eftersom nikotinpåsar är så pass neutrala i smaken som dom är så tillåter detta en större frihet att kunna experimentera fram nya smaker som man inte tidigare kunnat föreställa sig i tillverkningen av snus.

Tidigare när tobaken var en huvudbeståndsdel i snus så var man begränsad av vilka smaker man kunde kombinera tobaken med.
Klassiska smaker på snus är oftast kraftiga smaker som delvis eller helt döljer tobaken. Numera kan man använda sig av smaksättningar som är milda och kombinera till saker man inte tidigare kunnat tänka sig smakmässigt.

Dom flesta som snusar efterfrågar en stark upplevelse smakmässigt men allt fler inser fördelarna med nikotinpåsar och provar sig fram mellan alla smaker som finns.
Extreme Lime Paradise är en intressant smak på nikotinpåsar där man får en lång och välsmakande upplevelse av en djup smak av lime.

När man börjar tänka på hälsan så är nikotinpåsar det alternativet som många föredrar för att slippa några negativa konsekvenser.
Rökare kan väldigt lätt gå över till nikotinpåsar av flera anledningar, BLCK Blueberry är en god smak som passar många.
En nikotinpåse stoppar man väldigt lätt under läppen vart man än är och man slipper att ta sig ut för att röka.
Rökning ute innebär ofta att man behöver gå ut i kallt tråkigt väder eller i regn och snö.

Röken från tobak sätter sig i kläder och hår som man sedan drar med sig in, doften är oftast otrevlig och uppskattas inte av omgivningen.
Eftersom man drar ner röken i lungorna så innebär detta även dålig kondition och i värsta fall lungrelaterade sjukdomar.
Nikotinpåsar har den fördelen att dom är diskreta och stör inte omgivningen.

Även snus med tobak kan störa omgivningen eftersom när man öppnade en dosa så spred det sig en stark stickande doft som i vissa fall även kunde få det att tåras i ögonen.
Doften från en burk nikotinpåsar är mild och väldoftande vilken inte påverkar omgivningen negativt. Shiro har intressanta smaker från klassiska drinkar som man bör pröva.
En rökare som går över till nikotinpåsar upplever en bättre tillvaro med bättre kondition och hälsa samtidigt som denne slipper att gå ut och röka vid dåligt väder.

Nikotinpåsar är helt vita och ser fräscha ut till skillnad från traditionell snus med tobak.
Det är tobaken som missfärgar påsarna och även tänder och emalj, så går man över till tobaksfritt snus så undviker man att få sina tänder missfärgade av tobaken.
Både snusning och rökning medför att tobaken missfärgar tänderna.

En nikotinpåse är rätt torr av sig och rinner inte så lätt som en klassisk prilla.
Och skulle det vara så att prillan börjar rinna så är smaken angenäm och innebär inte att man behöver spotta ut.

 …

Hur man tar en bra bild på något

Det finns många olika möjligheter att ta bilder idag.
Antingen så vill man ta bilder med sin mobiltelefon eller så har man köpt en kamera av något slag.

Bara för att man har bra utrustning så betyder inte det automatiskt att bilderna man tar blir bra utan det krävs övning för att det ska bli bättre.
Det kan ta lång tid innan man har skaffat sig erfarenheterna som ger bra bilder nästan varje gång.
Ska man garanterat ha bilder på någon tillställning så gör man klokt i att anlita fotograf Stockholm så att man får bra bilder som håller i minnet på ett rättvist sätt.

Så oavsett om det är bilder på natur eller människor så finns det lite tips och knep för att kunna själv öva upp sig så man tar lika bra bilder som fotografer Täby.
Bakgrunden är något som antingen kan förhöja eller sänka en bild rejält, genom att prova ta bilden i olika vinklar så kan man se till att omgivningen inte stör.
Att låta bli att ha det man fotograferar i mitten gör att bilden kan bli lite mer levande.

Om det inte är ett porträttfoto på fotostudio Täby så kan man ge liv åt motivet genom att placera det lite mer åt sidan.
Stå gärna lite närmre om du kan på ett säkert sätt så du inte har för mycket runtomkring som kan stjäla uppmärksamheten.
Använd naturliga linjer som man kan följa så att blicken hamnar på det man ska fotografera, naturliga linjer kan vara allt ifrån horisonten till träd och vattendrag.

Ljus är nyckeln till levande fina bilder och man kan med fördel använda blixten i dagsljus för att få bort skuggor som solen kan orsaka.
Det tar kanske emot att använda blixten på soliga dagar men det gör faktiskt skillnad på bilderna.

 …

Att byta fönster

Är man i behov av att byta fönster på sitt hus så finns det inte bara ett enkelt svar på vad det kostar eftersom alla hus är olika.
Antal fönster, storlekar och hur energieffektiva dom ska vara är faktorer på hur mycket det kommer att kosta.
Materialvalet på karmar spelar med stor roll vid ett fönsterbyte Norrbotten.

När man byter fönster så har man inte samma sorts fönster hela huset runt utan man väljer fönster med olika egenskaper.
Man vill ha ett energiglas mot söderläge och kanske ett bullerdämpande mot närmaste väg.
Det finns en stor variation av mekanik på om hur man öppnar och stänger fönsterna som du får välja mellan när du ska utföra fönsterbyte Luleå.

Man börjar med att välja vilka fönster man vill ha utseendemässigt, man vill ju att fönster ska harmonisera med husets utseende.
Man kan eftersträva både gammal och ny stil när man utför fönsterbyte Piteå.

Ju bättre isolering fönsterna ger ju mer kostar dom men sparar dig pengar i längden.
Energimyndigheten räknar att en tredjedel av värmen försvinner på äldre tvåglasfönster utan isolering.
När man gör ett fönsterbyte så är det en hel del som tillkommer runtomkring som fönsterkarmar eller annat virke som inte ingår i priset för bara fönsterrutorna.
Genom att anlita ett företag som tar hand om helheten så kan det bli ett bra samlingspris.

Som standard så installerar man inbrottssäkra fönster på första våningen som är svåra att forcera.
Kom ihåg att ett fönsterbyte inte bara gör att din uppvärmingsekonomi blir bättre utan även billigare att kyla ner på sommaren.
Man kan även tänka på att husets värde höjs och man kan få mer betalt vid försäljning om man har bra fönster installerade.
Har man ett äldre hus så ska man tänka på att moderna fönster är täta och man behöver i vissa fall komplettera med ventilation.

 …

Vad innebär det att snusa?

Snus finns i olika varianter och styrkor, det finns snus som är baserad på tobak och så finns det nikotinpåsar
Det blir mer och mer populärt med nikotinpåsar som både smakar bättre och är trevligare på många sätt än snus med tobak i.
Man förutspår att nikotinpåsar kommer att ha övertagit snushyllorna helt i framtiden.
Det finns många annorlunda smaker som dyker upp regelbundet och ICE Liqurice Razz är en ny spännande smak med hallon och lakrits.

Nikotinpåsar innehåller nikotin som tillsammans med smakämnen och fyllnadsmedel fyller upp små påsar av växtfibrer.
Dessa prillor som påsarna kallas stoppar man under läppen och låter nikotinet tas upp av slemhinnor och tandkött.
Nikotin är ett ämne som är beroendeframkallande och som man kan må dåligt av om man får i sig för mycket.

Man använder rent nikotin som insektsdödande medel och till att lugna ner argsinta bin.
Det går väldigt snabbt att bli beroende av nikotin men det går att sluta igen om man vill.
När man köper nikotinpåsar så kan man läsa på dosan vilken mängd nikotin som prillorna har, en normal mängd anses ligga runt 10 mg/g och många märken ligger runt 20 mg/g.
ICE Habanero Sunset ligger på 24 mg/g och smakar blodapelsin med habanero chili, ger garanterat ett rejält riv på flera sätt.

Vanesnusare som brukar snusa lössnus eller använder sig av två eller fler prillor av snus som innehållet tobak för att få i sig en högre mängd nikotin kan med fördel välja nikotinpåsar.
Trots att nikotinpåsarna är mindre så innehåller vissa märken högre nikotinhalt för att tillgodose dom som vill ha mer.

Nikotinpåsar är ett bättre alternativ än snus med tobak i eftersom när tobaken försvinner så slipper man massor av ämnen som inte är så hälsosamma, helt enkelt så är nikotinpåsar ett hälsosammare alternativ. Tobak har även en färgande egenskap som missfärgar emaljen på tänderna, detta slipper man vid valet av nikotinpåsar

Rökare som väljer att byta till nikotinpåsar ser ännu fler fördelar än en snusare, man slipper för det första att ta sig ut för att man ska röka.
En nikotinpåse kan man med enkelhet använda sig utav när man önskar utan att det orsakar besvär för omgivningen, ICE Frost stoppar man diskret under läppen efter en måltid.
När man öppnar en dosa med nikotinpåsar så möts man av en frisk god doft och vita fräscha påsar. Jämför man med snus med tobak så möts man av en skarp stickande doft som dom flesta inte tycker är så angenäm, prillorna är dessutom oftast missfärgade och mörka.

Många uppskattar känslan att ha något under läppen som smakar gott och när kroppen har vant sig med nikotinet så känner man en tillfredsställelse varje gång man stoppar upp en prilla under läppen. Eftersom det finns så många olika varianter på smaker och styrkor när det gäller nikotinpåsar så uppskattar många att variera sig mellan smakerna.
Det är inte ovanligt att en snusare varierar sig mellan två eller fler smaker under en dag, ICE Permafrost är en smak som många föredrar runt lunchtid.

Dom goda smakerna av nikotinpåsar är ibland väldigt fantasifulla och går ifrån normerna om vad snus bör smaksättas med enligt vanesnusare, allt fler och fler uppskattar den breda smakvariationen i snushyllan. Mint är den smaken som man återfinner allra mest i många olika varianter och kombinationer, man kan smaka på härliga fruktiga smaker kombinerat med mint eller ha en vinterstorm under läppen om man vill.
Många föredrar starka smaker av mint och vill ha den där kylande effekten som det ger framför val av starkare snus, Velo är en tillverkare som enbart erbjuder snus med mintsmak.

Nya smaker dyker upp regelbundet i snushyllorna där lite mer ovanligare smaksättningar börjar dyka upp.
Eftersom nikotinpåsar har en väldigt neutral grundsmak så kan man i princip välja vilken smaksättning man vill, 77 Tropical Mint har en intressant smaksättning som alla bör pröva.
Snus med tobak har en väldigt …

Hur man ökar livslängden på sin mobiltelefon.

Alla har numera en mobiltelefon i sin ägo som man använder varje dag.
Dom flesta av oss vid det här laget varit med om mobiltelefoner som får sämre batterikapacitet med åldern trots att den fortfarande är bra.

Genom att man laddar batteriet fullt och låter telefonen vara i laddaren mer än nödvändigt så sliter man på batteriet mer än vad man kan tro.
Dom allra senaste telefonerna har ett inbyggt batteriskydd som stannar vid 90% och som laddar det sista precis innan man går upp på morgonen.
Har du råkat tappa din mobil så kan du reparera iPhone väldigt enkelt och snabbt.

Avancerade Litiumjonbatterier som finns i mobiltelefonerna idag blir sämre av värme så det är när man laddar från ett tomt batteri till fullt som det sliter allra mest.
Varje gång man tömmer ett litiumjonbatteri helt så försvinner det lite av kapaciteten så man bör aldrig tömma batteriet heller.
Allra bästa för ett batteri i dagens apparater är att hålla sig mellan 20% och 80% där man gärna vill ladda korta stunder.
Dagens telefoner har inbyggda batterier som man inte kan byta själv utan man måste lämna in telefonen för att byta batteri iPhone 6.

Ett sätt för att undvika att få ett dåligt batteri är att man laddar under dagen och på kvällen så besparar man onödig påfrestning på sitt batteri.
Det går inte att undvika att ett dåligt batteri blir dåligt oavsett med tiden men man kan följa dessa råden för att förlänga det oundvikliga.
Byta batteri iPhone 7 går snabbt och är prisvärt då man kan fortsätta använda sin telefon.

Har man en relativt ny telefon där man känner att batteriet tar slut snabbt så kan man sänka ljusstyrkan och stänga av lite funktioner i telefonen som drar extra energi.
Har man många appar igång i bakgrunden så kan detta med dra extra ström eftersom Ramminnet i telefonen drar mer ström ju mer det används.…